Komendy do konsoli

W Euro Truck Simulator 2 możemy dostosować wiele ustawień bezpośrednio w menu opcji gry lub poprzez edycję pliku konfiguracyjnego. Istnieje jednak alternatywne rozwiązanie, które pozwala wykonywać różne czynności za pomocą komend wpisywanych do konsoli. W ten sposób możemy przykładowo dostosować niektóre ustawienia graficzne, zmieniać czas lub pogodę czy też wykonać zrzut ekranu. W tym poradniku pokaże Wam jak uruchomić konsolę w ETS2 i jakie komendy możemy w niej używać.

Jak uruchomić konsolę w ETS2?

1. Wejdź do Dokumenty > Euro Truck Simulator 2

2. Otwórz edytorem tekstowym plik config.cfg

3. Znajdź linię z uset g_developer „0” i zamień 0 na 1

4. Znajdź linię z uset g_console „0” i zamień 0 na 1

5. Zapisz plik, który przed chwilą edytowałeś

6. Uruchom ponownie grę i naciśnij na klawiaturze tyldę czyli ~

Lista komend do Euro Truck Simulator 2:

 • g_set_time [godzina] [minuty] – ustawia żądana godzinę, wpisanie minut jest opcjonalne, tym poleceniem możemy przesunąć czas tylko i wyłącznie do przodu
 • goto [nazwa miasta] – przenosi nas (a dokładniej kamerę „0”) do wybranego miasta
 • g_flyspeed [liczba] – ustawia prędkość poruszania się kamery zero
 • g_traffic [od 0 do 10] – ustawia natężenie ruchu AI, 0 – wyłączony, 10 – najbardziej intensywny
 • g_acc [od 0 do 100] – dezaktywuje (0) lub aktywuje (1-100) aktywny tempomat, liczba określa dystans w metrach jaki chcemy zachować przed poprzedzającym nas pojazdem (polecam 30), funkcja dostępna od wersji gry 1.44
 •  g_emergency_brake [0 lub 1] – wyłącza (0) lub włącza (1) automatyczne hamowanie awaryjne, opcja dostępna od aktualizacji 1.44
 • g_set_weather [0 lub 1] – ustawia pogodę na bezdeszczową (0) lub deszczową (1)
 • g_set_skybox [od 0 do 6] – zmienia tekstury nieba na inne
 • uset g_police [0 lub 1] – wyłącza (0) lub włącza (1) mandaty za popełniane wykroczenia drogowe
 • g_income_factor [od 0.01 do 1] – ustawia stawkę za każdy przejechany kilometr, wartość 1 odpowiada domyślnej stawce, nie da się tym poleceniem zwiększyć stawki
 • warp [liczba] – ustawia tempo gry i skalę czasu, domyślna wartość wynosi 1, zbyt duża liczba może znacząco wpłynąć na wydajność
 • r_fullscreen [0 lub 1] – dezaktywuje (0) lub aktywuje (1) pełny ekran gry
 • r_vsync [0 lub 1] – dezaktywuje (0) lub aktywuje (1) synchronizację pionową
 • r_interior [0 lub 1] – wyłącza (0) lub włącza (1) widok wnętrza kabiny w widoku pierwszoosobowym
 • r_steering_wheel [0 lub 1] – wyłącza (0) lub włącza (1) widok kierownicy w widoku pierwszoosobowym
 • g_voice_navigation [0 lub 1] – dezaktywuje (0) lub aktywuje (1) nawigację głosową, dodatkowe jej ustawienia znajdziemy w opcjach gry pod zakładką dźwięk
 • g_force_economy_reset [0 lub 1] – pozwala na zresetowanie ekonomii, przydatne jeśli np. nie mamy żadnych nowych zleceń
 • uset g_autosave [0 lub 1] – wyłącza (0) lub włącza (1) automatyczne zapisy gry
 • g_minicon [od 0 do 4] – dezaktywuje (0) lub aktywuje (1-4) podgląd na różne statystyki wydajności
 • screenshot – wykonuje zrzut ekranu
 • save – zapisuje grę
 • pause – uruchamia pauzę
 • game – ponownie uruchamia grę (a konkretnie nasz profil)
 • exit – wychodzi z obecnego profilu i przechodzi do ekranu startowego
 • quit – całkowicie zamyka grę

Należy pamiętać, że niektóre komendy do konsoli mogą nie działać na serwerach TruckersMP czyli nieoficjalnym trybie wieloosobowym (multiplayer). Natomiast w oficjalnym trybie wieloosobowym (konwój) niektóre polecenia mogą oddziaływać na wszystkich graczy, którzy są w danej sesji.